Vårt grossistnettverk

Service og produkter for den profesjonelle

Vi har et landsdekkende butikknettverk og som håndverker finner du enkelt og effektivt det du trenger i ditt daglige virke.

Våre avdelinger( butikker) har til dels ulikt sortiment utfra ulikhetene I lokasjonene. Men uavhengig av lokasjon vil du finne produkter innen synlige VVS- produkter, varmeprodukter, air condition/ ventilasjon, tak- konstruksjoner og tekniske produkter.

Heidenreich er en del av grossistgruppen GC, HTI, DTG, EFG and G.U.T., TFG i tillegg til øvrige partnere. For deg som håndverker innebærer dette at du både I Norge og utenlands vil finne den same gode servicen samt enkel og effektiv logistikk. Felles IT- løsninger gjør enkel netthandel mulig innen grossistsamarbeidet.

Søk på denne siden etter grossistavdelinger i nærheten.